Kostel Povýšení svatého Kříže v Doubravníku

Kostel Povýšení svatého Kříže v Doubravníku

Kostel Povýšení svatého Kříže je římskokatolický chrám v městysu Doubravník v okrese Brno-venkov, který stojí na místě původního kostela zaniklého kláštera augustiniánek. V pozdně gotickém a renesančním slohu jej nechali vybudovat

Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc

Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc

Areál bývalého dominikánského kláštera tvoří jednu z dominant panoramatu Olomouce. Byl založen v jihovýchodní části města nad městskými tržišti a městskou hradbou na počátku 13. století, a to na místě románské svatyně z 12. století. Ale snad

Zámek Melč

Zámek Melč

Jednopatrový zámek s mansardovou střechou krytou břidlicí, s anglickým parkem a ohradní zdí leží v jihovýchodní části obce Melč. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1377, kdy byla v držení opavských knížat a součástí vikštejnského panství.

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Vlastivědné muzeum v Olomouci je muzeum zaměřené na historii a místopis středomoravského regionu a jeho zřizovatelem je Olomoucký kraj. Muzeum vzniklo v roce 1883 jako první české muzeum na Moravě. Od

Kaple sv. Anny a špitál Vyškov

Kaple sv. Anny a špitál Vyškov

Areál kaple a špitálu pochází z konce 15. nebo počátku 16. století, z doby přechodu od gotického stavitelství k renesančnímu. Kaple má tvar obdélníku na východě uzavřeného třemi stranami šestiúhelníku.

Starý zámek Studénka

Starý zámek Studénka

Starý a Nový zámek ve Studénce společně tvoří komplex památkově chráněných staveb, ke kterému patří i zámecký park se zbytky středověké tvrze, s ohradní zdí a bránou. Starý zámek je tvořen patrovou obdélníkovou budovou s mansardovou střechou

Kostel sv. Benedikta z Nursie Krnov

Kostel sv. Benedikta z Nursie Krnov

Barokní kostel se nachází v městské části Krnov‑Kostelec, na výpadovce z Krnova směrem na Bruntál. Sakristii tvoří původní románský kostel s apsidou, který byl připomínán již roku 1262. Jedná se tak zřejmě o nejstarší památku na Bruntálsku

Hrádek Kutná Hora

Hrádek Kutná Hora

První písemná zmínka o Hrádku pochází z roku 1312, ale předpokládaný původ budovy je starší a je spojován se samotnými počátky města. Původně gotická tvrz se nachází na terase nad údolím řeky Vrchlice. Palác

Sankturinovský dům Kutná Hora

Sankturinovský dům Kutná Hora

Impozantní Sankturinovský dům s barokní fasádou je dominantou Palackého náměstí. Historie starobylého měšťanského paláce sahá až do 13. století, kdy v těchto místech stál gotický věžový dům se sklepy, tavicí hutí a vytápěním horkovzdušnými

Měšťanský dům Šultysova 154 Kutná Hora

Měšťanský dům Šultysova 154 Kutná Hora

Monumentální měšťanský dům, jinak jeden z nejstarších domů Kutné Hory, patřící od roku 1995 do souboru staveb světového dědictví UNESCO, prošel v průběhů staletí radikálními stavebními úpravami. Nárožní jednopatrový dvoukřídlý dům s valbovou střechou se