Realizace

 • střech a fasád památkových objektů
 • veškerých stavebních prací spojených s opravami památek (interiéry, exteriéry)
 • oprav památek za použití původních historických postupů
 • restaurátorských prací (štukatérské, kamenické, pasířské, zlacení, vitráže, …)

Poradenství

 • odborné posouzení stávajícího stavu objektu a návrh optimálního řešení
 • bezplatné poradenství a zpracování cenových nabídek
 • zajištění projektové dokumentace včetně statického posouzení

Realizace

 • šikmých a plochých střech rodinných domů, bytových domů, historických staveb, průmyslových objektů
 • střechy historických staveb
 • všech typů střešních krytin ( pálená taška, betonová taška, břidlice, prejza, dřevěný šindel, …)
 • všech doplňkových konstrukcí střech ( střešní okna, hromosvody, …)

Poradenství

 • odborné posouzení stávajícího stavu střechy a návrh optimálního řešení
 • bezplatné poradenství a zpracování cenových nabídek
 • zajištění projektové dokumentace včetně statického posouzení

Realizace

 • plechových střech rodinných domů, bytových domů, historických staveb, průmyslových objektů
 • prací na historických stavbách, věžích
 • všech typů plechových krytin (falcovaná krytina, falcované šablony, trapézové plechy, profilované plechy,…)
 • ozdobných a atypických prvků střech a fasád

Poradenství

 • odborné posouzení stávajícího stavu střechy a návrh optimálního řešení
 • bezplatné poradenství a zpracování cenových nabídek
 • zajištění projektové dokumentace včetně statického posouzení

Realizace

 • tesařských prací krovů, vazníků, rekonstrukcí střech, stropů , pergol,…
 • atypických konstrukcí věží, historických krovů
 • ozdobných a atypických dřevěných prvků

Poradenství

 • odborné posouzení stávajícího stavu dřevěných prvků střech a návrh optimálního řešení
 • bezplatné poradenství a zpracování cenových nabídek
 • zajištění projektové dokumentace včetně statického posouzení

Realizace

 • všech druhů plochých střech z ověřených materiálů (asfaltové pásy, PVC folie)
 • pokládky tepelné izolace

Poradenství

 • odborné posouzení navržené nebo stávající skladby střechy a návrh optimálního řešení
 • bezplatné poradenství a zpracování cenových nabídek
 • zajištění tepelnětechnického výpočtu ploché střechy
 • zajištění projektové dokumentace včetně statického posouzení

Realizace

 • všech druhů fasád se zaměřením na historické fasády
 • všech speciálních prací na fasádách (kamenné prvky, režné zdivo, štukatérské práce, …)
 • zajištění veškerých restaurátorských řemesel

Poradenství

 • odborné posouzení stávajícího stavu fasády a návrh optimálního řešení
 • bezplatné poradenství a zpracování cenových nabídek
 • zajištění projektové dokumentace včetně statického posouzení

Realizace

 • restaurátorských prací (štukatérské, kamenické, pasířské, zlacení, vitráže,..)

Poradenství

 • zajištění restaurátorských záměrů a zpráv
 • bezplatné poradenství a zpracování cenových nabídek
 • zajištění projektové dokumentace

Nabízíme investorům, projektantům a architektům partnerství, ve kterém můžete těžit z našich dlouholetých zkušeností odborníků. Víme, že kvalitní a odborný návrh podstatně ovlivňuje výslednou podobu a celkový úspěch. Rádi vám pomůžeme již ve fázi příprav, a to již s návrhem technického zpracování střechy. Doporučíme vhodné materiály. Sledujeme moderní technologie, známe tradiční postupy. Naší snahou je navrhnout společně s vámi takový projekt a řešení, který vám pomůžeme získat investora právě proto, že následná realizace podle vašeho projektu bude nejkvalitnější, maximálně rychlejší a cenově přijatelná. A to s důrazem na zachování maximální možné kvality.

Naše portfolio služeb je v této oblasti rozsáhlé. Nabízíme:

 • Zaměření stávajícího stavu střechy, satelitní zaměření.
 • Zpracování odborných posudků autorizovanou osobou.
 • Zhotovení výkazu výměr.
 • Zpracování položkového rozpočtu včetně výpisu konstrukčních prvků.
 • Posouzení tepelných ztrát u střešních konstrukcí.
 • Návrh optimální skladby střechy dle platných norem.
 • Posouzení stavu a opravy moderních i historických krovů.
 • Posouzení problémových střech z hlediska nedodržení prováděcích technologických postupů.
 • Projektovou činnost, engineering.
 • Doplnění montážních návodů a výkresové dokumentace o konkrétní detaily.
 • Pomoc při řešení problémových detailů skladby střech.
 • Projektové poradenství a návrhy vhodné skladby střech dle geografických oblastí, zejména pro horské oblasti a oblasti s extrémními podmínkami. Máme rozsáhlé zkušenosti s realizacemi střech, a to i v podhorských a horských sněhových oblastech v nadmořských výškách 1000 a více metrů.
 • Vypracování projektové dokumentace, energetického hodnocení.
 • Vyřízení stavebního povolení.
 • Návrh a zajištění transportu materiálu v historických centrechy a jinak špatně přístupných místech.
 • Práce geodeta.