Služby a poradenství

Image module
Image module

Nabízíme investorům, projektantům a architektům partnerství, ve kterém můžete těžit z našich dlouholetých zkušeností odborníků. Víme, že kvalitní a odborný návrh podstatně ovlivňuje výslednou podobu a celkový úspěch. Rádi vám pomůžeme již ve fázi příprav, a to již s návrhem technického zpracování střechy nebo doporučením vhodných materiálů. Sledujeme moderní technologie, známe tradiční postupy. Naší snahou je navrhnout společně s vámi takový projekt a řešení, které vám pomůžou získat investora právě proto, že následná realizace podle vašeho projektu bude nejkvalitnější, maximálně rychlejší a cenově přijatelná. A to s důrazem na zachování maximální možné kvality.

Image module
Image module

Nabízíme rozsáhlé portfolio služeb:

 • Zaměření stávajícího stavu střechy, s možností satelitního zaměření;
 • zpracování odborných posudků autorizovanou osobou;
 • zhotovení výkazu výměr a kalkulace předběžných nákladů;
 • zpracování položkového rozpočtu včetně výpisu konstrukčních prvků;
 • posouzení tepelných ztrát u střešních konstrukcí;
 • návrh optimální skladby střechy dle platných norem;
 • posouzení stavu a opravy historických i moderních krovů;
 • vypracování projektové dokumentace, energetického hodnocení;
 • posouzení problémových střech z hlediska nedodržení prováděcích technologických postupů;
 • doplnění montážních návodů a výkresové dokumentace o konkrétní detaily;
 • pomoc při řešení problémových detailů skladby střech;
 • projektové poradenství a návrhy vhodné skladby střech dle geografických oblastí, zejména pro horské oblasti a oblasti s extrémními podmínkami;
 • máme rozsáhlé zkušenosti s realizacemi střech, a to i v podhorských a horských sněhových oblastech v nadmořských výškách 1000 a více metrů;
 • vyřízení stavebního povolení;
 • návrh a zajištění transportu materiálu v historických centrech a jinak špatně přístupných místech;
 • práce geodeta;
 • komunikace a koordinace s památkovým ústavem;
 • zábor veřejného prostranství;
 • posouzení stavu krytiny;
 • posouzení stavu historické fasády;
 • posouzení vlhkostních poměrů v základech;
 • havarijní opravy v případě živelních pohrom nebo zatečení;
 • koordinace a zajištění řemesel (restaurátoři, štukatéři, kameníci, kováři, zlatníci, malíři…).