Měšťanský dům Šultysova 154 Kutná Hora

Monumentální měšťanský dům, jinak jeden z nejstarších domů Kutné Hory, patřící od roku 1995 do souboru staveb světového dědictví UNESCO, prošel v průběhů staletí radikálními stavebními úpravami.

Nárožní jednopatrový dvoukřídlý dům s valbovou střechou se sice nachází na Palackého náměstí, ale průčelím je situován do Šultysovy ulice. Tvoří součást zástavby v důležitém prostoru historického jádra města. Jeho sklepy, nyní se v nich nachází vinárna, jsou dokladem jeho gotické etapy. Podloubí a částečně pak i prostory v přízemí, ve kterých se nachází pivnice, jsou zase dokladem raně barokních úprav (přibližně z roku 1686). Celková úprava objektu včetně vnitřních prostor a zejména pak ojediněle zachovalé interiéry prvního patra a průčelí jsou již raně klasicistní, jak dokládá datování na portálu z roku 1787.

Objekt má dominantní urbanistický význam. Samostatně je jako památka chráněn od roku 1961.

V roce 2014 jsme provedli celkovou obnovu střešního pláště na celém objektu, která spočívala v demontáži břidlicové krytiny, následné výměně všech poškozených částí krovu a bednění včetně nátěrů proti dřevokaznému hmyzu. Byla provedena výměna všech poškozených klempířských prvků a položena nová břidlicová krytina. Dále byly opraveny a přespárovány komínové hlavy, osazeny nové výlezy na střechu a vyměněny odvětrávací hlavice.