Kostel sv. Benedikta z Nursie Krnov

Barokní kostel se nachází v městské části Krnov‑Kostelec, na výpadovce z Krnova směrem na Bruntál. Sakristii tvoří původní románský kostel s apsidou, který byl připomínán již roku 1262. Jedná se tak zřejmě o nejstarší památku na Bruntálsku a jednu z nejstarších staveb v Moravskoslezském kraji. Z této doby se dochoval původní presbytář kostela, právě ten byl později při pozdějších přestavbách změněn na sakristii. V sakristii byly v 90. letech dvacátého století objeveny rozsáhlé fresky z 13. a 15. století, které znázorňují mimo jiné výjevy ze života sv. Benedikta z Nursie a proměnění na hoře Tábor. Tento unikátní soubor středověkých nástěnných maleb, v letech 2001–2007 byly restaurovány, nemá v českém Slezsku obdoby.

Jednolodní kostel byl přestavěn v letech 1767–1772, při barokní přestavbě kostela v letech 1862–1863 pak získal štíhlou věž s čtvercovým půdorysem. Kostel doplňuje barokní socha sv. Jana Křtitele od Andrease Zahnera. V průčelí západní fasády se v nikách po stranách vchodu nachází plastiky svatých, vlevo sv. Petr, vpravo sv. Pavel. Až do roku 1936 byl kostel obklopen hřbitovem. Blízkost obecních studní však vedla ke zvýšenému výskytu břišního tyfu v letech 1880–1929. Z těchto důvodů, ale i z nutnosti rozšíření silnice a blízkosti školy byl hřbitov zrušen.

Kostel je národní kulturní památkou, po obnově z let 2011–2012 byl zpřístupněn veřejnosti.

Práce na kostele sv. Benedikta jsme prováděli v letech 2011–2012. V rámci obnovy byly opraveny veškeré krovy kostela, nově byl proveden krov kopule věže. Došlo k výměně střešní krytiny a klempířských prvků, opravena byla fasáda a dlažba, byly provedeny vnitřní omítky soklu, s výjimkou stávající figurální výzdoby byla provedena také výmalba kostela. Zrestaurovány byly sochy a vstupní portál.