Informace o rizicích

Informujeme vás o rizicích, která vznikají v rámci naší činnosti. Všechny osoby, které se pohybují v našich prostorách jsou povinny dodržovat námi přijatá opatření k ochraně před působením těchto rizik. V rámci této písemné dohody jsme pověřený zaměstnavatel, který koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění, jak vyplývá z §101 odst. 3, Zákoníku práce v platném znění.