Vlastivědné muzeum v Olomouci

Vlastivědné muzeum v Olomouci je muzeum zaměřené na historii a místopis středomoravského regionu a jeho zřizovatelem je Olomoucký kraj. Muzeum vzniklo v roce 1883 jako první české muzeum na Moravě. Od roku 1951 sídlí v komplexu budov bývalého kláštera klarisek a klášterního kostela sv. Kláry.

Klášter byl podle pověsti založen ve 40. letech 13. století Kunhutou ze Žerotína vedle špitálu sv. Ducha na Předhradí, kdy jej manželka hrdiny Jaroslava ze Šternberka, po jeho vítězství nad Tatary, darovala sestrám tohoto řádu. Dostavěn byl v roce 1250, ale první písemná zmínka o něm pochází až roku 1298 z listiny krále Václava II. Původně byl vystavěn v raně gotickém stylu a minimálně jednou byl přestavěn do husitských válek. Radikální barokní přestavbou pak prošel ve 2. polovině 18. století. Olomoucký zednický mistr Matěj Kniebandl ji dokončil na počátku sedmdesátých let 18. století. Po dostavění kláštera bylo v jižní části klášterního komplexu započato se stavbou nového kostela sv. Kláry. Jednolodní sálová stavba s rozšířenou střední částí patří k posledním stavbám olomouckého baroka. Do náměstí Republiky je obráceno jižní průčelí, členěné pilastry a lizénami a s hlubokým zdobeným středním portálem.

Patentem císaře Josefa II. byl klášter v Olomouci jako jeden z prvních zrušen. Nedostavěný a nevysvěcený kostel byl ale zachován a v roce 1782 do něj byla umístěna studijní knihovna. Později byly budovy využívány jako kasárna. Nyní slouží klášter a kostel jako reprezentativní výstavní prostory.

Celková obnova rozsáhlého komplexu staveb Vlastivědného muzea trvala od února 2019 až do května 2021. Prováděli jsme opravu historických krovů za použití tradičních tesařských spojů a vyměnili původní krytinu za nové Bobrovky firmy Tondach. Objekt se dočkal i rekonstrukce fasád, které získaly nový nátěr. Řešili jsme i restaurátorské práce na objektu bývalého kostela.