Nemocnice Valtice

Nemocnice Valtice

Hlavní budova nemocnice Valtice patří mezi kulturní památky chráněné státem. Historie nemocnice a kláštera Milosrdných bratří ve Valticích se začala psát roku 1605, kdy zde původně stál předměstský špitál se

Státní hrad Veveří

Státní hrad Veveří

Státní hrad Veveří představuje monumentální stavební komplex vyrůstající postupně z velmi raného zeměpanského hradu, jeden z nejrozsáhlejších hradních areálů v České republice. Mimořádná architektonická a kulturně-historická památka vznikající od 13.

Trojhalí Ostrava – Ústředna

Trojhalí Ostrava – Ústředna

Trojhalí představuje poslední zbytek průmyslového areálu dolu Karolina. Z celého rozsáhlého komplexu zůstaly stát provozní budovy Dvojhalí a Ústředny, které jsou od roku 1991 kulturními památkami. V letech 2012-14 byly

Národní dům Prostějov

Národní dům Prostějov

Národní dům v Prostějově je secesní stavba, postavená v letech 1905–1907 podle plánů architekta Jana Kotěry. V roce 2019 jsme zde prováděli rekonstrukci střechy. Podrobnosti přináší také tento článek na

Zámek Čechy pod Kosířem

Zámek Čechy pod Kosířem

V letech 2018-2019 jsme prováděli rekonstrukci střech tohoto klasicistního zámku, který je znám nejen pobyty Josefa Mánesa, ale i Muzeem filmů Zdeňka a Jana Svěrákových nebo svým parkem. Podrobně o

Radnice Šumperk

Radnice Šumperk

Radnice Šumperk v časopise Střechy, fasády, izolace 4/2019 Slavnostní otevření šumperské radnice

Vlašský dvůr Kutná Hora

Vlašský dvůr Kutná Hora

Vlašský dvůr je jednou z dominant Kutné Hory, jejíž historické jádro je součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Tento bývalý královský palác s mincovnou, ve které se zpracovávalo místní stříbro, založil v roce 1300 král

Kaple sv. Šebestiána  a zvonice na Svatém kopečku Mikulov

Kaple sv. Šebestiána a zvonice na Svatém kopečku Mikulov

Roku 1622 postihl Mikulov a jeho okolí mor. Za překonání této rány se olomoucký biskup kardinál František z Dietrichsteina rozhodl vyjádřit vděčnost Bohu výstavbou kaple svatého Šebestiána. Renezanční centrální stavba kaple je orientovaná

Arcibiskupský palác Olomouc

Arcibiskupský palác Olomouc

Barokní palác byl postaven v letech 1664–1674 podle návrhu Giovanni Pietra Tencally na místě starší rezidence. V průběhu třicetileté války, zejména během švédské okupace Olomouce v letech 1642–1650, byl palác zdevastován. Současnou podobu s historizujícími

Stavovské divadlo Praha

Stavovské divadlo Praha

Stavovské divadlo patří k nejstarším evropským divadlům. Nepřetržitý divadelní provoz je zde od roku 1783, kdy byla velkolepá divadelní budova v klasicistním slohu na Ovocném trhu postavena. Stavbu v letech 1781–1783 projektoval a provedl dvorní stavitel