Vila Lanna Praha

Vila Lanna Praha

Památkově chráněná budova Lannovy vily se nachází v rezidenční oblasti Bubeneč v Praze 6 nedaleko Stromovky. Tuto reprezentativní novorenezanční vilu nechal postavit v letech 1868–1872 významný průmyslník, podnikatel a sběratel uměleckých památek Adalbert rytíř Lanna (1836–1909).

Zámek Kinských Valašské Meziříčí

Zámek Kinských Valašské Meziříčí

Zámek Kinských se nachází v městské části Krásno nad Bečvou a přiléhá k němu rozsáhlý park se vzácnými dřevinami. Empírový zámek vznikl na místě původní správní budovy rožnovsko‑krásenského panství. Ta byla až do poloviny 18. století

Zámek Velké Losiny

Zámek Velké Losiny

Renesanční zámek Velké Losiny s krásnými arkádami, freskami a sgrafiti leží na jižním okraji stejnojmenné obce v údolí řeky Desné a je postaven na místě někdejší gotické vodní tvrze. Od roku 1496 byl v držení pánů ze Žerotína a na konci

Stáje ZOO Lešná Zlín

Stáje ZOO Lešná Zlín

ZOO Zlín je nejnavštěvovanějším turistickým objektem na Moravě. Samotné stáje jsou, jako původní objekty přináležící k zámku, chráněny jako kulturní památka. Základ ke skutečné ZOO dal jeden z majitelů, hrabě Josef Seilern. Založil přírodopisné

Červený zámek v Hradci nad Moravicí

Červený zámek v Hradci nad Moravicí

Zámecký areál v Hradci nad Moravicí tvoří budovy Bílého zámku, Červeného zámku, Bílé věže a rozsáhlý zámecký park o rozloze 136 hektarů. Leží v místech, která jsou trvale osídlena již od doby kolem 2000 př. n. l.

Valdštejnský palác Praha

Valdštejnský palác Praha

Valdštejnský palác nechal vybudovat mocný český šlechtic (mimo jiné i vlastník vsetínského panství, které výhodně získal s mladou vdovou Lukrécií Nekšovnou z Landeka), generalissimus císařských vojsk Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna (1583–1634) jako svou

Olomoucká radnice

Olomoucká radnice

Původně gotická budova olomoucké radnice vévodí Hornímu náměstí. Mezi světskými stavbami pozdní gotiky na Moravě vyniká svou náročností. Stavbu radnice s kupeckým domem povolil v roce 1378 moravský markrabě Jošt Lucemburský. Dřevěná stavba

Choceňská věž Vysoké Mýto

Choceňská věž Vysoké Mýto

Kamenná Choceňská věž (nazývána také Karaska) ve Vysokém Mýtě pochází z 13. století a byla součástí městského hradebního systému. Společně se svými sestrami Pražskou a Litomyšlskou branou střežila vstup do města. Byla postavena spolu s druhou věží

Věž kostela  sv. Tomáše z Canterbury Mohelnice

Věž kostela sv. Tomáše z Canterbury Mohelnice

Kostel svatého Tomáše z Canterbury v Mohelnici je gotickou stavbou s románským jádrem. Pochází z doby před rokem 1247 a původně byl zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Za husitských válek byl roku 1424 vypálen. Byli v něm upáleni

Muzeum umění Olomouc

Muzeum umění Olomouc

Muzejní budova Donathova paláce na Denisově ulici leží na místě s dlouhou historickou tradicí. Již v roce 1246 zde byl založen útulek pro malomocné. Později zde vzniklo několik objektů s kostelíkem. Špitál byl pojmenován nejprve