Kostel Povýšení svatého Kříže v Doubravníku

Kostel Povýšení svatého Kříže je římskokatolický chrám v městysu Doubravník v okrese Brno-venkov, který stojí na místě původního kostela zaniklého kláštera augustiniánek. V pozdně gotickém a renesančním slohu jej nechali vybudovat páni z Pernštejna. Jedná se o pohřební kostel tohoto významného šlechtického rodu, který je chráněn jako kulturní památka České republiky. Na jeho stavbu, která začala v roce 1535, byl, stejně jako u hradu Pernštejn, použit místní nedvědický mramor, který připomíná slavný mramor kararský. Je to jediná sakrální stavba na území České republiky, která je postavena z mramoru. Poslední velká úprava doubravnického kostela spadá do let 1859 až 1867. Tehdy nechal hrabě Vladimír Mitrovský přistavět ke kostelu novogotickou hrobku Mitrovských, do které dal převézt ostatky svých předků. Ty se zde nachází v devatenácti litinových sarkofázích.

Tato významná památku prošla v letech 2020-2023 celkovou obnovou. Její stavební část prováděla naše firma H&B delta s.r.o. a zahrnovala odvlhčení, opravy statických poruch a celého krovu. Rekonstrukci financovala Římskokatolická farnost Doubravník, které se podařilo na obnovu historicky cenné památky získat dotaci z evropského integračního operačního programu na ochranu a prezentaci kulturního dědictví, zahrnovala jak opravu vnějšku, tak i vnitřních prostor chrámu.

Provedené práce v stavební části dosáhly celkové výše 39 mil. Kč bez DPH. Spočívaly především v provedení nové báně hlavní věže, kdy byla obnovena i omítka a mramorové prvky věže, v provedení nové sanktusní věžičky, opravě krovu a částečné výměně falcované krytiny na střeše kostela, výměně klempířských prvků, provedení restaurátorských prací (vnitřní a vnější omítky, kamenné prvky, vitrážová okna), provedení elektroinstalace, výměně a repasi truhlářských a zámečnických prvků, sanaci kleneb, výmalbě interiéru, provedení odvětrání kostela, obnově vnitřních a venkovních dlažeb, provedení zemních a terénních prací. Mimo firmu H&B delta s.r.o. na obnově kostela pracovaly i další restaurátorské týmy, které měly na starost restaurování lavic, dveří, zpovědnic, mříží nebo litinových plášťů sarkofágů v hrobce. Celková výše obnovy kostela Povýšení svatého Kříže v Doubravníku dosáhla výše 60 mil. Kč

Rekonstrukce této významné památky probíhala za zvýšeného zájmu médií a záběry z ní se vícekrát objevily v televizním zpravodajství i v tisku. Vizuálně zajímavé bylo sundávaní nebo zvedání střech věží, a to jak sanktusníku o výšce 18,5 m, tak hlavní patnáctitunové báně. Takto rozsáhlé rekonstrukce přináší iؘ řadu překvapení. Při této tak byly objeveny pozůstatky předchozího kostela.