Zámek Melč

Jednopatrový zámek s mansardovou střechou krytou břidlicí, s anglickým parkem a ohradní zdí leží v jihovýchodní části obce Melč. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1377, kdy byla v držení opavských knížat a součástí vikštejnského panství. V roce 1671 Melč získala Anna Magdaléna, dcera Viléma Alexandra Oderského z Lidéřova na Vikštejně. Za Františka Filipa z Hodic, jejího druhého manžela a dědice, byl na místě někdejšího panského dvora na přelomu 16. a 17. století postaven zámek. Ten pak od rodu Hodiců získal v roce 1755 opavský řád jezuitů, který jej vlastnil až do roku 1773, kdy byl řád zrušen. Studijní fond připojil k Melči pozemky všech zrušených opavských klášterů a následně je postupně rozprodával. Melčský statek koupil v roce 1810 Jan hrabě z Tenczina a v letech 1810 –1814 zámek přestavěl do současné empírové podoby. Zámek následně prodal hrabatům z Arzu, kteří panství drželi do roku 1869. Průčelí zámku zdobí erb hrabat Razumovských, kteří zámek vlastnili od roku 1888 až do konce druhé světové války.

Anglický park, který tvoří součást Přírodního parku Moravice, byl založen v 19. století, má rozlohu 4,40 ha a rozkládá se mezi zámkem a areálem kostela svatého Antonína Paduánského. Zámek je společně s parkem a ohradní zdí památkově chráněn.

V průběhu let byl zámek využíván např. jako jezuitská kolej, lázně, zotavovna nebo nemocnice. Na počátku 20. století zde byla zřízena zvláštní internátní škola. Ta se později proměnila na dětský domov, který zde sídlí dodnes.

Rekonstrukci střech zámku jsme prováděli v letech 2020—2021. Kromě výměny střešní krytiny za novou byly provedeny tesařské výměny u krovů a věžiček.