Sankturinovský dům Kutná Hora

Impozantní Sankturinovský dům s barokní fasádou je dominantou Palackého náměstí. Historie starobylého měšťanského paláce sahá až do 13. století, kdy v těchto místech stál gotický věžový dům se sklepy, tavicí hutí a vytápěním horkovzdušnými kanálky ve stěnách věže. Ta sloužila k obranným účelům domu, ve kterém se hutnilo stříbro. Roku 1481 dům koupil Beneš zlatník, později s přídomkem z Trmic. Dostal se však do finančních potíží a musel dům prodat Sankturinovi z Nedvojovic, podobně vysoce postavenému členu kutnohorské městské rady, po kterém dům nese jméno až dosud.

Nejcennější část dvoupatrového nárožního domu představuje kaple v druhém poschodí věže s velmi cennou gotickou klenbou. Autorem kamenicky zpracované kroužené klenby byl zřejmě mistr Brikcí z Vratislavi. Na stěně se zachovala freska znázorňující průčelí paláce, s krajinou, s pohledem na město a skupinu postav. Jedná se o velmi časný projev prolínání pozdní gotiky s renesancí v Čechách. Bývá spojována s malbami v tzv. Smíškovské kapli chrámu sv. Barbory. V roce 1770 postihl přestavovaný gotický palác zničující požár. Za stavebních úprav v letech 1787–1793 dům získal novou fasádu a mansardovou střechu a gotický palác se proměnil v měšťanský dům. Dvorní klasicistní křídlo pochází z doby po roce 1813.

Dnes se v Sankturinovském domě nachází informační středisko, Galerie Felixe Jeneweina a ve sklepení domu také Muzeum alchymie. Dům je chráněn jako kulturní památka České republiky.

V roce 2008 jsme provedli výměnu střešní krytiny (břidlice) a klempířských prvků, opravami prošly komíny.