Starý zámek Studénka

Starý a Nový zámek ve Studénce společně tvoří komplex památkově chráněných staveb, ke kterému patří i zámecký park se zbytky středověké tvrze, s ohradní zdí a bránou. Starý zámek je tvořen patrovou obdélníkovou budovou s mansardovou střechou s vížkou a přízemními křídly, které vybíhají na obě strany od hlavní budovy.

Starý zámek tvoří tři přiléhající budovy, které jsou postaveny na místě starší gotické tvrze. Ta byla poprvé zmiňována v roce 1478 při dělení fulštejnského panství. V roce 1567 Bedřich Herbert z Fulštejna přestavěl tvrz na renesanční zámek. Další celkovou přestavbou a rozšířením pak prošel v roce 1637 za Václava Bruntálského z Vrbna a na Fulneku Zámek byl poté užíván jako sídlo zdejšího vrbnovského úředníka Hendrycha Paskovského. V letech 1749–1750 dal Josef Kryštof Ondřej Řeplínský z Berečka v blízkosti tohoto zámku postavit novou barokní budovu, tzv. Nový zámek. Osudy zámků jsou dále spjaty s rody Larisch‑Mönnichů a Blücherů z Wahlstadtu.

Po výstavbě Nového zámku byl objekt Starého zámku využíván převážně k hospodářským účelům. Nejprve jako pivovar, krátce fungující v letech 1762–1771, později jako úřednické byty. Palírna v horní části zámku byla využívána do poloviny 19. století.

Město Studénka do budoucna počítá v postupnou rekonstrukci celého komplexu budov Starého zámku.

Na zámku jsme v letech 2015 a 2017 kompletně obnovili střechu včetně věže. položena byla nová střešní krytina.