Kostel Povýšení svatého Kříže v Doubravníku

Kostel Povýšení svatého Kříže v Doubravníku

Kostel Povýšení svatého Kříže je římskokatolický chrám v městysu Doubravník v okrese Brno-venkov, který stojí na místě původního kostela zaniklého kláštera augustiniánek. V pozdně gotickém a renesančním slohu jej nechali vybudovat

Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc

Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc

Areál bývalého dominikánského kláštera tvoří jednu z dominant panoramatu Olomouce. Byl založen v jihovýchodní části města nad městskými tržišti a městskou hradbou na počátku 13. století, a to na místě románské svatyně z 12. století. Ale snad

Kaple sv. Anny a špitál Vyškov

Kaple sv. Anny a špitál Vyškov

Areál kaple a špitálu pochází z konce 15. nebo počátku 16. století, z doby přechodu od gotického stavitelství k renesančnímu. Kaple má tvar obdélníku na východě uzavřeného třemi stranami šestiúhelníku.

Kostel sv. Benedikta z Nursie Krnov

Kostel sv. Benedikta z Nursie Krnov

Barokní kostel se nachází v městské části Krnov‑Kostelec, na výpadovce z Krnova směrem na Bruntál. Sakristii tvoří původní románský kostel s apsidou, který byl připomínán již roku 1262. Jedná se tak zřejmě o nejstarší památku na Bruntálsku

Zadní synagoga Třebíč

Zadní synagoga Třebíč

Židovská čtvrť v Třebíči, která byla na seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsána v roce 2003, zahrnuje víc jak 120 obytných domů a objektů bývalých židovských institucí. Kromě těch jeruzalémských jsou třebíčské židovské památky

Kostel sv. Šebestiána Třemešná

Kostel sv. Šebestiána Třemešná

Předpokládá se, že obec Třemešná vznikla za kolonizačních snah olomouckého biskupa Bruna ze Schaumburka. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1256, kdy již v obci fungovala farnost. Za husitských válek byly kostel a fara v roce

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Vsetín

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Vsetín

Dvoukřídlá, patrová budova s hranolovou věží a dvojicí oblých rizalitů, která patří k historickému jádru města Vsetín, je situovaná nad svahem k řece Bečvě a tvoří výraznou dominantu panoramatu. Netypická podoba kostela Nanebevzetí Panny Marie,

Kostel sv. Kateřiny Sosnová

Kostel sv. Kateřiny Sosnová

Obec Sosnová, původním jménem německy Zossen, ležící mezi Bruntálem, Krnovem a Opavou byla založena pravděpodobně již v 11. století. První písemná zmínka pochází až z roku 1377. Jeden z nejkrásnějších venkovských kostelů Diecéze ostravsko‑opavské

Kostel Nejsvětější Trojice Raduň

Kostel Nejsvětější Trojice Raduň

Jednolodní kostel s bočními kaplemi v pozdněgotickém až renesančním stylu pochází z konce 16. století. Dokladem jsou i typické renesanční křížové klenby, které se nachází v interiéru. Kostel je výškovou dominantou obce, kterou umocňuje jeho

Kostel sv. Jiří Dětřichov nad Bystřicí

Kostel sv. Jiří Dětřichov nad Bystřicí

Kostel sv. Jiří stojí ve středu obce na mírném návrší u silnice Šternberk–Bruntál. Na jeho místě stával původně dřevěný kostel z roku 1532. V letech 1766–1767 byl nahrazen klasicistní kamennou stavbou s oltářním obrazem od Jana Amlera ze Šternberka.