Kostel sv. Jiří Dětřichov nad Bystřicí

Kostel sv. Jiří stojí ve středu obce na mírném návrší u silnice Šternberk–Bruntál. Na jeho místě stával původně dřevěný kostel z roku 1532. V letech 1766–1767 byl nahrazen klasicistní kamennou stavbou s oltářním obrazem od Jana Amlera ze Šternberka. Jednolodní podélná stavba s odsazeným půlkruhovým kněžištěm a malou sakristií byla počátkem 19. století vybavena pozdně barokními varhanami v šesti mutacích, které postavil A. Steinunger z Andělské Hory. Kostel stojí uprostřed malého hřbitova a areál je obehnán ohradní zdí. Cestu k němu lemuje krásná lipová alej. Současnou podobu získal za přestavby v letech 1843 až 1846.

Kostel se od 80. let 20. století nacházel ve velmi špatném stavu a dlouhodobě chátral, několikrát byl vykraden. Oltářní obraz zmizel, stejně tak i obrazy křížové cesty nebo korunový lustr s girlandami. Z vnitřního vybavení zůstaly pouze lavice. Největší ránu však kostelu v roce 2008 zasadil orkán Emma, který se prohnal obcí. Vítr shodil makovici věže a zcela ji zničil.

Kostel je kulturní památkou České republiky. Od roku 2013 v něm byly znovu obnoveny bohoslužby.

Obnovu kostela jsme prováděli v letech 2010‑2012. Postupně se podařilo postavit novou kopuli věže jako repliku původní, provést opravu krovu a položit novou krytinu střechy, opravit fasádu, veškerá okna a dveře. V interiéru byly otlučeny veškeré vlhké omítky a nahrazené novými, kostel byl nově vymalován.