Kostel sv. Šebestiána Třemešná

Předpokládá se, že obec Třemešná vznikla za kolonizačních snah olomouckého biskupa Bruna ze Schaumburka. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1256, kdy již v obci fungovala farnost.

Za husitských válek byly kostel a fara v roce 1428 zničeny. Snad z důvodu příklonu obyvatel k luteránství po roce 1580 a před rokem 1631 kostel v Třemešné ztratil statut farního kostela a stal se filiálkou fary v sousední Liptani. V letech 1672–1691 je v Třemešné připomínán dřevěný kostel. Na jeho místě byla v letech 1730–1733 postavena monumentální barokní stavba se sedlovou střechou, která dominuje svému okolí. Samotný kostel je 30,3 m dlouhý,12,36 m široký a 12 m vysoký. Dendrochronologický průzkum v roce 2006 potvrdil, že trámy stropu v prvním patře byly zhotoveny z dubů kácených po roce 1566. V průběhu let prošel kostel mnoha stavebními úpravami. V roce 1780 byla ke kostelu přistavena věž. Ta byla v roce 1900 pro špatný stav zbourána, nová byla postavena v roce 1902. V 19. století byl areál kostela obehnán ohradní zdí z lomového kamene, která je zastřešena stříškou. Její součástí jsou kaple křížové cesty s obrazy malovanými na plechu.

Farní kostel v Třemešné, který se vyznačuje zachovaným interiérem z 19. století, byl v roce 2004 prohlášen za kulturní památku České republiky. Jeho bohaté movité vybavení je dokladem vysoké úrovně uměleckého řemesla, malířské a sochařské produkce na Osoblažsku. Podle pověsti jsou v kostele sv. Šebestiána uloženy ostatky sv. Benedikta z Nursie.

V letech 2008–2017 jsme zde prováděli tesařské, klempířské a pokrývačské práce a provedli kompletní rekonstrukce střech a věží kostela.