Kostel Nejsvětější Trojice Raduň

Jednolodní kostel s bočními kaplemi v pozdněgotickém až renesančním stylu pochází z konce 16. století. Dokladem jsou i typické renesanční křížové klenby, které se nachází v interiéru. Kostel je výškovou dominantou obce, kterou umocňuje jeho poloha na stoupajícím návrší. Stavbě se sedlovou střechou krytou břidlicí vévodí předsunutá čtvercová věž se dvěma klíčovými střílnami. Tvar kostela má půdorys latinského kříže.

S budováním kostela započal tehdejší majitel panství Pertold Tvorkovský z Kravař v roce 1598 na místě zchátralé kaple sv. Anny. Stavbu zdržela morová epidemie a dokončen byl v roce 1603, kdy byl vysvěcen olomouckým biskupem Františkem kardinálem Ditrichštejnem během velkolepé slavnosti. Ta měla posílit na Opavsku katolicismus. Kostel měl i obrannou nebo pevnostní funkci, jak je patrné z věže kostela. Mohl sloužit jako předsunuté opevnění nedaleké tvrze, dnešního zámku, který se nachází cca 100 metrů od kostela. Během třicetileté války byl v roce 1624 kostel zpustošen a vykraden a farnost tehdy zanikla. Jeho současnou podobu ovlivnily stavební úpravy v 19. století, kdy rodina majitelů panství Blücherů z Wahlstatu dala interiéru kostela novogoticko‑romantický ráz.

V kostele Nejsvětější Trojice se nachází dvě krypty, které dal zřídit zakladatel Pertold Tvorkovský. V roce 1929 zde byl pohřben majitel raduňského panství Lothar hrabě Blücher, od té doby se do krypty již žádné ostatky neukládají.

Areál kostela s hřbitovem je po celém obvodu obehnán ohradní zdí z lomového kamene o výšce cca 150 cm. Kostel sv. Trojice s areálem patří mezi kulturní památky, chráněn je od roku 1978.

Tesařské sanace a výměna krytiny jsme na této památce prováděli v roce 2009.