Kostel Nanebevzetí Panny Marie Vsetín

Dvoukřídlá, patrová budova s hranolovou věží a dvojicí oblých rizalitů, která patří k historickému jádru města Vsetín, je situovaná nad svahem k řece Bečvě a tvoří výraznou dominantu panoramatu. Netypická podoba kostela Nanebevzetí Panny Marie, založeného v roku 1683, je dána tím, že tehdejší zámecký pán Jiří Illesházy věnoval po vyhoření původního dřevěného kostela budovu již rozestavěného nového zámku katolické církvi.

Farníci budovu, na které původně pod vedením architekta A. Cavandeho pracovali italští stavitelé a kameníci, přestavěli na kostel. Některé původní prvky však byly zachovány, např. nárožní rondely se střílnami, které jsou středoevropskou raritou, nebo konzoly bývalého zámeckého balkonu. Kostel byl vysvěcen roku 1689. Kostelní věž svou konečnou barokní podobu získala v roce 1889 a v její cibulovité báni se nachází tři zvony.

Kostel je datem svého založení jediný svého druhu na Vsetínsku z doby pobělohorského baroka. Nachází se na jižní straně Horního náměstí v blízkosti Muzea regionu Valašsko, které sídlí v budově vsetínského zámku a poblíž areálu Maštaliska. Střechy těchto památek jsme v minulosti také rekonstruovali.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je památkově chráněn od roku 1998. Kostel společně s budovou empírové fary tvoří charakteristický areál, jehož součástí je i kamenný krucifix z roku 1771.

Obnova střech kostela proběhla v roce 2018. Kromě položení nové krytiny byly opraveny komíny a vyměněny špatné tesařské prvky.