Kostel sv. Kateřiny Sosnová

Obec Sosnová, původním jménem německy Zossen, ležící mezi Bruntálem, Krnovem a Opavou byla založena pravděpodobně již v 11. století. První písemná zmínka pochází až z roku 1377. Jeden z nejkrásnějších venkovských kostelů Diecéze ostravsko‑opavské zde byl vybudován v letech 1725–1727 nákladem J. J. Frobela na místě staršího předchůdce, který byl připomínán již v roce 1478.

Interiér kostela má velmi bohatou a hodnotnou štukovou výzdobu. Nachází se v něm obrazy Ignáce Raaby a renesanční náhrobky, které sem byly přeneseny z původního kostela. Jednolodní barokní stavba s barokními pískovcovými sochami sv. Jana Nepomuckého z roku 1744 a sv. Floriána z let 1730–1740 je ohrazena kamennou zdí. V roce 1785 byla kaple naproti sakristii opatřena oltářem sv. Anny, na který byla přenesena anonymní řezba z 15. století sv. Anny Samotřetí (s Pannou Marií a Ježíšem). Za josefínských reforem byla kaple zrušena.

Kostel byl renovován v letech 1893 a 1936. Interiér kostela byl obnoven na konci 20. století, restaurovány byly fresky a nástěnné obrazy. Provedeno bylo statické zajištění kostela, protože v klenebném systému kostela byly rozsáhlé trhliny. Ty byly sanovány již i v letech 1973–74.

Kostel je ukázkou kvalitní barokní architektury a je národní kulturní památkou. Až do roku 2012 byl však jeho stav havarijní.

Obnovu kostela sv. Kateřiny v Sosnové jsme prováděli v roce 2012, kdy byla obnovena kopule věže a Hlavní střecha, včetně obnovy krovu, fasády věže a hlavního průčelí kostela s bohatou štukovou výzdobou.