Zámek Melč

Zámek Melč

Jednopatrový zámek s mansardovou střechou krytou břidlicí, s anglickým parkem a ohradní zdí leží v jihovýchodní části obce Melč. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1377, kdy byla v držení opavských knížat a součástí vikštejnského panství.

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Vlastivědné muzeum v Olomouci je muzeum zaměřené na historii a místopis středomoravského regionu a jeho zřizovatelem je Olomoucký kraj. Muzeum vzniklo v roce 1883 jako první české muzeum na Moravě. Od

Zadní synagoga Třebíč

Zadní synagoga Třebíč

Židovská čtvrť v Třebíči, která byla na seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsána v roce 2003, zahrnuje víc jak 120 obytných domů a objektů bývalých židovských institucí. Kromě těch jeruzalémských jsou třebíčské židovské památky

Městské divadlo Krnov

Městské divadlo Krnov

Autorem stavby je významný rakouský architekt Leo Kammel, žák Jana Kotěry. Rodák z Kamenického Šenova, který od roku 1913 působil převážně ve Vídni, je považován za významného představitele kubismu. Na přelomu let 1926–1927 jej představitelé města

Nemocnice Valtice

Nemocnice Valtice

Nemocnice Valtice je součástí areálu kláštera Milosrdných bratří založeného v roce 1605. Jednotlivé objekty jsou různého stáří, od 17. do 20. století byly postupně přistavovány a upravovány. Klášterní areál je uzavřen dvěma trakty jednopatrových

Trojhalí Ostrava – Ústředna

Trojhalí Ostrava – Ústředna

Industriální architektura k Ostravě neodmyslitelně patří. Trojhalí představuje poslední zbytek průmyslového areálu Žofinské huti a koksovny Karolina. Poslední budovy zanikly v 80. letech 20. století. Z celého rozsáhlého komplexu zůstaly stát pouze provozní budovy

Národní dům Prostějov

Národní dům Prostějov

Národní dům v Prostějově je secesní stavba, postavená v letech 1905–1907 podle plánů architekta Jana Kotěry. V roce 2019 jsme zde prováděli rekonstrukci střechy. Podrobnosti přináší také tento článek na

Lidový dům Vsetín

Lidový dům Vsetín

Budova Lidového domu pochází z období stavebního rozmachu ve Vsetíně. Základní kámen Lidového domu v Palacké ulici byl položen v srpnu roku 1926. V soupeření Sokola a Orla o to, kdo postaví dříve tělocvičnu tehdy vyhrál Orel,