Národní dům Prostějov

Národní dům v Prostějově je secesní stavba, postavená v letech 1905–1907 podle plánů architekta Jana Kotěry. V roce 2019 jsme zde prováděli rekonstrukci střechy. Podrobnosti přináší také tento článek na ProPamátky.cz. Navštívit můžete i stránky Národního domu.

Národní dům je komplex čtyř secesních budov z let 1905–1907 realizovaných podle plánů architekta Jana Kotěry. Třicetiletý profesor Uměleckoprůmyslové školy v Praze byl osloven v roce 1905 a ještě v tomto roce předložil první plány. Stavba byla započata v květnu 1906 a v listopadu 1907 byl Národní dům slavnostně otevřen veřejnosti. Na výzdobě interiéru se podílela celá řada významných umělců (Stanislav Sucharda, Karel Petr, Bohumil Kafka, František Kysela nebo Jan Preisler). V současné době jej tvoří objekty divadla – hlediště a jeviště, kavárny a společenský dům s restaurací. Jedná se o první skutečně monumentální stavbu Jana Kotěry, která nyní funguje jako moderní multifunkční prostor.

V minulosti však výrazný stavební zásah profesora brněnské německé techniky Emila Traquilliniho za 2. světové války architektonické dílo znehodnotil a potlačil jeho secesní působivost. Po válce, a to až do roku 1956, Národní dům chátral. Následné opravy se tak ze čtyř let protáhly až do roku 1969. Další renovace započaly v roce 1985, ale původní výraznou secesní tvář začaly objektu vracet až úpravy po roce 2002.

Tato významná dominanta Prostějova patří k nejvýznamnějším dílům české architektonické moderny. Budova je od roku 1958 památkově chráněna a od roku 2008 je národní kulturní památkou. Zrekonstruovaný Národní dům, jehož součástí je i Městské divadlo, získal titul Památka roku 2019 v rámci Olomouckého kraje.

V roce 2019 jsme zde prováděli rekonstrukci střechy. Na celé stavbě se musely vyměnit poškozené dřevěné části krovů, návazných klempířských prvků a vlastní krytiny. Celková plocha vyměněných střech byla cca 1 600 m2 a souhrnné náklady se pohybovaly kolem 9 milionů korun.