Trojhalí Ostrava – Ústředna

Industriální architektura k Ostravě neodmyslitelně patří. Trojhalí představuje poslední zbytek průmyslového areálu Žofinské huti a koksovny Karolina. Poslední budovy zanikly v 80. letech 20. století. Z celého rozsáhlého komplexu zůstaly stát pouze provozní budovy Dvojhalí a Ústředny.

Budova Ústředny pochází pravděpodobně z roku 1905. Dříve sloužila jako elektrárna pro koksovnu Karolina, která byla funkční do 70. let 20. století. Objekt nebyl příliš udržován, docházelo pouze k drobným opravám, ale zároveň nedošlo ani k bourání a dalšímu znehodnocení. Jedná se o obdélníkový objekt s protáhlým půdorysem a sedlovou střechou s křížením uprostřed. Střešní konstrukce je ocelová příhradová a střecha je osazena hřebenovými světlíky. Stavba byla postavena z režného zdiva a využívá kombinace neomítaných červených a bílých cihel. Na každé podélné straně je budova členěna jedním trojúhelníkovým štítem. Středové rizality jsou částečně omítané, sloupky jsou pak inspirovány románským tvaroslovím. Okna nad nimi jsou vyskládána z luxferů. Štíty samotné jsou pak bohatě architektonicky zdobeny.

Ústředna a Dvojhalí jsou od roku 1991 kulturními památkami. V letech 2012–2014 byly tyto industriální objekty rekonstruovány v multifunkční prostory pro kulturní, společenské i sportovní účely, a to podle projektu architekta Josefa Pleskota. Rekonstrukce vdechla nevyužívané stavbě Ústředny nový život. Obnoveno bylo reprezentativní pojetí fasády.

Práce na střeše objektu Ústředny, která je realizována z falcované krytiny Prefa, jsme prováděli v roce 2019.