Lidový dům Vsetín

Budova Lidového domu pochází z období stavebního rozmachu ve Vsetíně. Základní kámen Lidového domu v Palacké ulici byl položen v srpnu roku 1926. V soupeření Sokola a Orla o to, kdo postaví dříve tělocvičnu tehdy vyhrál Orel, když Lidový dům otevřel v roce 1928. Pod záštitou Okresního osvětového sboru nebo některého z významných kulturně vzdělávacích spolků, jakými byl Pokrok, Zádruha, Sokol, ženský vzdělávací spolek Světlá a další, zde probíhaly výstavy výtvarné, hospodářské, zemědělské. Pořádaly se zde silvestrovské večírky. Lidový dům se stal jedním z center kulturního života ve Vsetíně.

Město s budovou zároveň získalo dva kvalitní divadelní sály. Divadlo zde má dlouhou tradici, např. v roce 1934 zde spolek Pokrok představil veselohru Ferdinanda Olivy Bujná krev. A vsetínský divadelní soubor působí v objektu dodnes. Nalézá se zde také oblíbený hudební klub Tři Opice nebo jediné povolené vsetínské kasino.

Na přelomu tisíciletí objekt řadu let chátral, neboť byl zárukou v soudním sporu o majetek zkrachovalé firmy. Až po ukončení sporu a přiřknutí budovy městu mohlo být započato s dlouho očekávanými opravami.

v letech 2017–2018 jsme se podíleli na energetickém snížení náročnosti budovy a její rekonstrukci. kompletně jsme zateplili fasádu, stropy, střechy, vyměnili okna. zrealizovali jsme novou střechu z falcované střešní krytiny Prefa Prefalz. podíleli jsme se také na stavebních úpravách v interiéru a na vybavení divadelního sálu.