Nemocnice Valtice

Hlavní budova nemocnice Valtice patří mezi kulturní památky chráněné státem. Historie nemocnice a kláštera Milosrdných bratří ve Valticích se začala psát roku 1605, kdy zde původně stál předměstský špitál se špitální kaplí svaté Barbory. Novostavba nemocnice byla postavená mezi roky 1888 -1894 podle projektu Leopolda Schwanberga na místě starého pozdně barokního špitálu. Podrobněji se s historií objektu můžete seznámit na stránkách Valtice.cz nebo na Wikipedii. V letech 2019-2020 jsme prováděli rekonstrukci střech a fasád jihovýchodního křídla.