Nemocnice Valtice

Nemocnice Valtice je součástí areálu kláštera Milosrdných bratří založeného v roce 1605. Jednotlivé objekty jsou různého stáří, od 17. do 20. století byly postupně přistavovány a upravovány. Klášterní areál je uzavřen dvěma trakty jednopatrových budov, hlavní budova navazuje na závěr kostela. Původní klášterní budova byla koncem 19. století částečně přestavěna a rozšířena, následně, začátkem minulého století, bylo přistavěno další nemocniční křídlo.

Hlavní budova nemocnice Valtice patří mezi kulturní památky chráněné státem. Historie nemocnice a kláštera Milosrdných bratří ve Valticích se začala psát roku 1605, kdy zde původně stál předměstský špitál se špitální kaplí svaté Barbory. Do něj valtický pán Karel I. z Lichtenštejna při návratu z Itálie přivedl několik řeholníků řádu milosrdných bratří. Špitál přestal kapacitně vyhovovat. Projekt nové nemocnice vypracoval břeclavský městský stavitel Ludvík A. Fiala, který také stavbu realizoval. Fasádu a detailní výbavu v duchu klasicizujícího neobaroka navrhl architekt Leopold Schwanberger. Stavbu vedl lichtenštejnský stavební rada Johann Hampe a stavělo se na knížecí náklady. Novostavba nemocnice byla postavená mezi roky 1888–1894. V letech 1894–1896 byla podle projektu architekta Karla Weinbrennera přistavěna umrlčí kaple s pitevnou, v letech 1930–1931 pak přístavba dnešní nové nemocnice, která představuje moderní objekt s prvky meziválečného novoklasicismu. Další stavební úpravy areál znehodnotily.

V letech 2019‑2020 jsme prováděli rekonstrukci střech a fasád jihovýchodního křídla. Oprava střešního pláště byla spojená s výměnou dožilých klempířských prvků. Použito bylo tradičních materiálů a technologických postupů, v případě výroby kopií klempířských prvků byly práce provedeny na úrovni uměleckého řemesla (vázy, vikýře). Realizovaná obnova vedla ke zhodnocení památky po stránce stavebně technické, ale i výrazově estetické. Po ničivém tornádu, které v roce 2021 zasáhlo jižní Moravu, jsme na střechách provedli další opravy. Podrobněji se s historií objektu můžete seznámit na stránkách Valtice.cz nebo na Wikipedii.