Zámek Velké Losiny

Renesanční zámek Velké Losiny s krásnými arkádami, freskami a sgrafiti leží na jižním okraji stejnojmenné obce v údolí řeky Desné a je postaven na místě někdejší gotické vodní tvrze. Od roku 1496 byl v držení pánů ze Žerotína a na konci 16. století byl renesančně přestavěn.

Přestavba nevyhovujícího sídla započala roku 1531 z iniciativy Jana mladšího ze Žerotína. Ten se zasloužil i o vznik nedalekých papíren. Ty jsou nejstarší papírenskou manufakturou na území střední Evropy, která navíc stále papír produkuje. Nechal vybudovat i velkolosinské lázně.

Po přestavbách se charakteristickým znakem zámku staly trojpodlažní arkády trojkřídlého areálu (tzv. vysokého zámku). Zámek zůstal majetkem Žerotínů až do počátku 19. století, kdy jej v důsledku finančních potíží prodali rodu Liechtenstein. Těm pak až do roku 1945 zámek sloužil jako letní sídlo. Po roce 1945 připadl zámek státu. V roce 1995 byl zámek prohlášen národní kulturní památkou.

Místo se nechvalně proslavilo především čarodějnickými procesy, které vedl samozvaný inkvizitor Jindřich František Boblig z Edelstadtu. Odehrávaly se zde v letech 1678–1696 a padlo jim za oběť 56 nevinně odsouzených osob. Toto neblaze proslulé období se stalo předlohou pro knihu spisovatele Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice, podle které byl v roce 1969 natočen stejnojmenný film režiséra Otakara Vávry.

Práce spočívaly ve výměně původních azbestocementových šablon za břidlici a měděné klempířské prvky. Na objektu se prováděly i práce truhlářské, kovářské, zámečnické a tesařské. Součástí rekonstrukce byla také oprava fasády a hromosvodu.