Zámek Kinských Valašské Meziříčí

Zámek Kinských se nachází v městské části Krásno nad Bečvou a přiléhá k němu rozsáhlý park se vzácnými dřevinami. Empírový zámek vznikl na místě původní správní budovy rožnovsko‑krásenského panství. Ta byla až do poloviny 18. století dřevěná. Později byla nahrazena zděným přízemním domem a v roce 1854 byla majitelem hrabětem Eugenem Kinským přestavěna na panské sídlo. Došlo ke zvýšení budovy o poschodí s provedením mansardové střechy, kryté přírodní břidlicí. Tato přestavba vtiskla objektu v podstatě dnešní podobu. Rozsáhlý park o rozloze 6,297 ha byl založen na přelomu 18. a 19. století. Objekt byl v majetku rodů Žerotínů a Kinských.

Po roce 1945 se stal zámek majetkem státu. V letech 1948–1950 se do uvolněných místností zámku přestěhovalo valašskomeziříčské muzeum. V letech 1974–1988 prošel zámek generální opravou, jejíž cílem bylo, vedle zachování a obnovení původního vzhledu budovy, i přizpůsobení specifickým funkcím muzea. Od roku 1988 je zámek Kinských opět zpřístupněn veřejnosti. Sídlem muzea je doposud, nyní jako pobočka Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout několik stálých muzejních expozic. Pořádají se zde krátkodobé historické, výtvarné, etnografické a přírodovědné výstavy.

v roce 2013 byla předmětem našich prací na zámku rekonstrukce historického krovu mansardové střechy, a to včetně výměny střešní břidlicové krytiny a klempířských konstrukcí související se střechou. součástí rekonstrukce byla i obnova původního komínového sopouchu a podkroví.

Klíčovou snahou bylo nahradit stávající prvky určené k výměně novými ve stejném tvaru, materiálovém řešení a barvě. Tvar a proporce objektu zůstaly po rekonstrukci zachovány.