Choceňská věž Vysoké Mýto

Kamenná Choceňská věž (nazývána také Karaska) ve Vysokém Mýtě pochází z 13. století a byla součástí městského hradebního systému. Společně se svými sestrami Pražskou a Litomyšlskou branou střežila vstup do města. Byla postavena spolu s druhou věží a bránou, které však roku 1844 vyhořely a byly zbourány. Dochovala se tedy pouze Karaska, která sloužila zároveň jako zvonice, vězení a hláska. Věž byla několikrát stavebně upravována a tento pozůstatek dvouvěžové brány proměnil svou podobu v baroku, kdy byla původní užší báň nahrazena bání širokou. Věž v průběhu staletí postihly požáry i v roce 1569 a 1700. Do roku 1700 měl na věži byt i hlásný.

Věž má tvar čtyřbokého hranolu, čtvercová základna má délku 9 m, vysoká je (bez báně) 22 m a má tři patra. Zdivo je tvořeno lámanou neomítnutou opukou a u základů je silné téměř 2 metry. Po stranách zdí jsou zachovány pískovcové nárožníky, na západě poničený chrlič. V prvním patře je pak zachován původní gotický vchod na druhou věž. Nejvyšší část věže je osazena makovicí se sv. Florianem. Choceňská věž, patřící mezi nemovité kulturní památky, je v létě přístupná v rámci komentovaných prohlídek městských věží.

V roce 2016 jsme zde, při opravě fasády a kopule věže, prováděli veškeré klempířské, tesařské a pokrývačské práce. k obnově věže město přistupovalo s velkým důrazem na zachování původních prvků a dodržení starých technologií.

Během rekonstrukce byla horkovzdušnou sanací ošetřena nejen opravovaná báň s novou šindelovou krytinou, ale nakonec i všechna dřevěná patra věže. Po zahřátí všech dřevěných konstrukcí, které byly napadeny dřevokazným hmyzem, na teplotu 55 °C a jejím udržení další hodinu došlo k zahubení všech vývojových stádií hmyzu a jeho kompletní likvidaci.