Stáje ZOO Lešná Zlín

ZOO Zlín je nejnavštěvovanějším turistickým objektem na Moravě. Samotné stáje jsou, jako původní objekty přináležící k zámku, chráněny jako kulturní památka. Základ ke skutečné ZOO dal jeden z majitelů, hrabě Josef Seilern. Založil přírodopisné muzeum a jako první sbíral ptáky. Areál se zámkem v Lešné vznikl v prostoru původního menšího zámečku z doby kolem roku 1805 a bažantnice. Areál se v průběhu 19. století rozrůstal o další budovy stájí, kočárovny, tyrolu, kuchyně a květinové haly.

Reprezentativní stáje vznikly v letech 1892–1893. Vzácní koně tu bývali už od 19. století a i dnes obývají původní stáje. Velké prostory v levém a pravém křídle se využívaly jako kočárovny, horní část sloužila k uskladnění krmiva a sena. V místnosti, kde je nyní restaurace Neapolitáno, byla umístěna sedlovna. V novodobé historii zoo byly stáje v 70. letech 20. století upraveny a vznikla v nich expozice pro nosorožce. Ti zde žili až do roku 1998. V roce 1999 prošly stáje kompletní rekonstrukcí. V současnosti v objektech najdete boxy pro ustájení lipických koní, restauraci a technické zázemí zoo.

Své uplatnění zde nalezla pálená glazovaná krytina v odstínech cihlového střepu a zelené. Prováděny zde byly tesařské práce, opraveno bylo cimbuří, včetně věžiček. Součástí rekonstrukce byla i oprava dvou plochých střech. V soutěži Tondach Pálená střecha 2015 jsme za rekonstrukci střech získali 1. a 2. místo.