Věž kostela sv. Tomáše z Canterbury Mohelnice

Kostel svatého Tomáše z CanterburyMohelnici je gotickou stavbou s románským jádrem. Pochází z doby před rokem 1247 a původně byl zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Za husitských válek byl roku 1424 vypálen. Byli v něm upáleni jak obránci města, tak mnoho žen a dětí, které zde hledaly azyl. Roku 1480 byl kostel znovu vysvěcen a byl zasvěcen sv. Tomáši Becketovi (asi 1118–1170). Arcibiskup z Canterbury, který zemřel mučednickou smrtí, zavražděný královými rytíři ve své katedrále, tak připomíná osud občanů města Mohelnice při útoku husitů.

Kostel prošel mnoha proměnami a později byl barokně a novogoticky upravován. Od roku 1958 je jeho areál i s mariánským sloupem zapsán na seznam chráněných nemovitých památek.

Věž kostela, která je v majetku města, byla postavena nejpozději v 1. polovině 16. století a sloužila jako věž strážní. Definitivní podobu, jehlancovou střechu zakončenou osmihrannou makovicí se železným kovaným křížem, dostala v roce 1877. Věž o čtvercovém půdorysu je vysoká 70 m, vodorovný prvek kříže se nachází ve výšce necelých 74 m. Vyhlídková plošina nabízí krásný výhled do širokého okolí s hrady Bouzov, Mírov a zámkem Úsov.

V roce 2015 jsme prováděli opravu věže. byla odstraněna památkářsky nevyhovující vyztužující ocelová konstrukce a nahrazena ztužením takzvanými ondřejskými kříži, tak aby byla zachována maximální autenticita původní konstrukce krovu. Zachována byla i deformace věže způsobená povětrnostními podmínkami. věž byla pokryta novou měděnou krytinou. Zrestaurován a pozlacen čtyřiadvacetikarátovým plátkovým zlatem byl kříž společně s makovicí, do které byly uloženy měděné tubusy s historickými listinami. Jedná se o jednu z nejvyšších věží, na kterých jsme doposud pracovali.