Červený zámek v Hradci nad Moravicí

Zámecký areál v Hradci nad Moravicí tvoří budovy Bílého zámku, Červeného zámku, Bílé věže a rozsáhlý zámecký park o rozloze 136 hektarů. Leží v místech, která jsou trvale osídlena již od doby kolem 2000 př. n. l. a kde již v 11. století vybudovali Přemyslovci hrad. Hradec byl tehdy významným opevněním u frekventované obchodní cesty a byl i centrem duchovní správy. Později však jeho význam ustoupil Opavě. Novogotický Červený zámek z režného zdiva pochází z druhé poloviny 19. století. Projektován a postaven byl pro Karla Mariu Lichnovského v letech 1872–1895. Autorem studií a plánů je architekt Alexis Langer z Vratislavi, který výstavbu řídil do roku 1879, kdy ji přebral výmarský architekt F. Händel. Zámek plnil funkci stájí, vozoven, koníren a kovárny. V období I. sv. války zde byla umístěna rakouská koňská nemocnice. Ve 20. století přežil několik požárů i snahu o zbourání majitelem z důvodů nerentability.

Rod hrabat Lichnovských držel hradecké panství po šest generací. Udržovali řadu kulturních kontaktů, jejich sídlo navštívilo mnoho osobností, mimo jiné hudebníci Ludwig van Beethoven, Nicolò Paganini, Ferenc Liszt, spisovatel Gerhart Hauptmann, libretista Hugo Hofmannstahl a literární kritik Karl Krause.

V květnu 1945 bylo panství konfiskováno, neboť Lichnovští si i po vzniku Československa podrželi německé občanství. Nyní jsou budovy obou zámků v péči Národního památkového ústavu a jsou otevřeny veřejnosti. Od roku 2001 je areál národní kulturní památkou.

V rámci oprav a rekonstrukcí Červeného zámku, které mu mají vrátit původní vzhled a odstranit necitlivé přístavby z počátku 70. let 20. století, jsme v letech 2017–2018 provedli opravu a výměnu poškozených částí krovů, položili novou střešní krytinu ze štípané břidlice, včetně klempířských prvků, a opravili komíny. V minulosti jsme se podíleli také na opravách střechy vodárenské Bílé věže.

Další fotografie a podrobnosti naleznete také na stránkách projekčního ateliéru Atelier 38.