Věž kostela  sv. Tomáše z Canterbury Mohelnice

Věž kostela sv. Tomáše z Canterbury Mohelnice

Kostel svatého Tomáše z Canterbury v Mohelnici je gotickou stavbou s románským jádrem. Pochází z doby před rokem 1247 a původně byl zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Za husitských válek byl roku 1424 vypálen. Byli v něm upáleni

Pražská křižovatka

Pražská křižovatka

Bývalý kostel sv. Anny na Starém Městě, které je součástí městské památkové zóny zapsané do světového kulturního dědictví UNESCO, byl založen sv. Václavem již v roce 927 n. l., a to jako kostel sv. Vavřince, který