Věž kostela  sv. Tomáše z Canterbury Mohelnice

Věž kostela sv. Tomáše z Canterbury Mohelnice

Kostel svatého Tomáše z Canterbury v Mohelnici je gotickou stavbou s románským jádrem. Pochází z doby před rokem 1247 a původně byl zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Za husitských válek byl roku 1424 vypálen. Byli v něm upáleni