Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje Velehrad

Velehrad je nejvýznamnějším poutním místem České republiky. Jeho historie se začala psát v druhé polovině 13. století, kdy do údolí říčky Salašky přišlo prvních 12 cisterciáckých mnichů, aby poblíž obce Veligrad (dnešní Staré Město) vybudovali svůj klášter. Na základě své polohy dostal klášter své jméno a stal se nositelem mnohem starší duchovní tradice, která sahá až do 9. století, kdy na Moravu přišli slovanští věrozvěstové Konstantin a Metoděj.

Současný historický barokní komplex klášterního areálu vznikl přestavbou původního cisterciáckého kláštera (jedná se o národní kulturní památku). Velmi cenný je zejména komplex budov z druhé poloviny 17. století, který je důležitý pro dějiny barokní architektury na Moravě. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě je součástí tohoto areálu a je srdcem poutního místa. Původně klášterní kostel získal svou podobu na přelomu 17. a 18. století, po požáru v roce 1681, kdy započala jeho obnova. Přestavba byla ukončena až druhým svěcením velehradského kostela, a to 2. října 1735. V roce 1927 byl na základě rozhodnutí papeže Pia XI. kostelu udělen titul papežské baziliky menší. Byl tak zdůrazněn cyrilometodějský a unionistický význam Velehradu. Samotná loď kostela měří přes 80 metrů a vypíná se do výšky 21 metrů, délka kostela je 86 m.

V letech 2012–2013 jsme se podíleli na kompletní opravě fasády baziliky, kterou představovaly především restaurátorské práce (štukatérské, kovářské, zámečnické, pozlacovačské) a práce truhlářské.

Restaurována byla figurální nepolychromovaná sochařská díla z kamene, nepolychromovaná sochařská díla z kamene a štuku, polychromovaná sochařská díla, uměleckořemeslná kovářská díla a uměleckořemeslná díla z obecných a barevných kovů.