Zámek Náměšť na Hané

Městys Náměšť na Hané leží na rozhraní Hané a úpatí Drahanské vysočiny. Jeho dominantou je klasicistní zámek s francouzskými architektonickými vlivy z 18. století, tzv. Horní zámek. V Náměšti však nalezneme ještě i Dolní zámek, který stojí na místě bývalé tvrze.

Horní zámek dal, pravděpodobně v letech 1760–1763, postavit hrabě Ferdinand Bonaventura Harrach. Hrabě Harrach zastával vysoké funkce u císařského dvora a nový zámek měl sloužit jako reprezentativní sídlo rodu. Jednopatrovou průčelní budovu obepínají dvě křídla a samotný zámek leží uprostřed kruhového parku. Bez podstatných změn se tato podoba zámku zachovala dodnes. V roce 1780 získala dědictvím zámek Ferdinandova dcera Marie Rosa Harrachová, provdaná kněžna Kinská. Tato větev Kinských vlastnila také zámek ve Valašském Meziříčí. Od těch koupil v roce 1916 zámek bohatý podnikatel František Otáhal, který ho nechal po první světové válce modernizovat a podle projektu zahradního architekta Křemene provedl úpravu parku do dnešní podoby. Otáhalovi potomci vlastnili zámek do roku 1945, kdy jim byl na základě Benešových dekretů zkonfiskován. Do roku 1999 byl zámek majetkem Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, od 1. července 2000 jej vlastní městys Náměšť na Hané.

Raně barokní sídlo rodu Harrachů s kruhovým parkem, ze kterého vybíhají do všech světových stran lipové aleje, je ve střední Evropě unikátní svou architektonickou dispozicí šlechtického sídla. Park je dokonale napojen na okolní krajinu. Na zámku, který je kulturní památkou, si návštěvníci mohou prohlédnout rozsáhlou sbírku slavnostních kočárů olomouckých biskupů a arcibiskupů.

Kromě střech jižního křídla, kdy došlo k výměně krovů, klempířských prvků a položení nové břidlice, jsme prováděli rozsáhlou rekonstrukci vnitřních prostor muzea a repasovali okna.