Hrad Svojanov

Částečná zřícenina jednoho z nejstarších českých královských hradů se vypíná nad údolím řeky Křetínky a leží na zemské hranici Čech a Moravy. V roce 1224 jej založil královský purkrabí Svéslav z Bořitova a původně gotický hrad Svojanov patří k nejstarším kamenným hradům u nás. Původně se jmenoval Fürstenberg (Knížecí hora), ale toto jméno se neujalo. Plnil účel strážní pevnosti a zajišťoval ochranu zemské obchodní stezky (tzv. Trstenická stezka), která spojovala Brno s Litomyšlí.

Po smrti Přemysla Otakara II. připadl hrad vdově Kunhutě, která jej odkázala druhému manželovi Záviši z Falkenštejna a synovi Ješkovi. V roce 1290 byl Falkenštejn popraven a hrad opět získala koruna. Od krále Zikmunda získali hrad pánové z Boskovic, za kterých prošel přestavbou. Za Trčků z Lípy byl postaven renesanční palác. V roce 1569 poškodil hrad požár, následně byl opraven a sloužil spíše jako hospodářské sídlo panství. Poničen byl také Švédy za třicetileté války. Do konce 18. století vlastnili panství Zárubové z Hustířan a s nimi spříznění Salmové. Současná podoba hradu pochází z roku 1842, kdy byl po požáru přestavován v duchu empíru. S rozvojem železniční dopravy význam zemské cesty, a tím i hradu a celého okolí, upadl.

Historie hradu se prolíná s osudy nedaleké Poličky, královského věnného města, kterému hrad od roku 1910 patřil a kterému po roce 1992 byl v restituci opět navrácen.

Na hradě pověstném výskytem tajemných jevů a v jeho okolí se odehrává známá dětská kniha Bohuslava Březovského Tajemný hrad Svojanov. Od roku 1964 je hrad chráněn jako kulturní památka.

Obnova střech empírové budovy probíhala ve dvou etapách v letech 2016-2017. Střechy do kulata s vykrývanými nárožími a úžlabími byly osazeny i novými klempířskými prvky.