Spořitelna Krnov

Dvouposchoďová budova s mansardovou střechou a s půdorysem nepravidelného U tvoří celek a jeden stavební blok s budovou radnice. Společně jsou součástí historického jádra města. Samotná budova spořitelny má dvě křídla.

Spořitelna vznikla v roce 1869 a původně sídlila v radnici. Postupně ale přestaly prostory vyhovovat a začalo se uvažovat o nové multifunkční budově, ve které by mohl sídlit i poštovní a telegrafní úřad. Velmi výstavná budova byla postavena stavitelem v letech 1906–1907 podle vítězného návrhu projektanta Franze Blasche z roku 1904 a do užívání byla předána 1. října 1906. Další přístavby byly realizovány v letech 1907, 1931 a 1933.

Fasáda spořitelny je bohatě členěna a zaujme svou výzdobou. Jsou zde sochařské i uměleckořemeslné prvky (vitráže, kování, umělý kámen a štuky). Hlavní reliéf symbolizuje práci a spořivost. V souladu s barevným řešením objektu je použita atypická krytina v zelené glazuře.

Jedná se o kvalitní secesní architekturu a významnou dominantu města. Budova, kterou od České spořitelny odkoupilo město Krnov, je památkově chráněna. Součástí komplexu budov, ve které nyní působí městský úřad, je také secesní kavárna a vinárna.

Rekonstrukce střechy bývalé spořitelny na Hlavním náměstí v Krnově probíhala v roce 2018, v průběhu měsíců září‑listopad. Výměra střechy byla 800 m2. V 15. ročníku soutěže Tondach Pálená střecha jsme s budovou bývalé spořitelny v kategorii Veřejně prospěšné stavby získali 3. místo.