Státní hrad Veveří

Státní hrad Veveří představuje monumentální stavební komplex vyrůstající postupně z velmi raného zeměpanského hradu v jeden z nejrozsáhlejších hradních areálů v České republice. První zmínka o něm pochází z roku 1234. Jedná se o mimořádnou architektonickou a kulturně‑historickou památku s úzkou vazbou k moravským markrabatům a některým českým králům, hlavně pak Přemyslovcům a Lucemburkům.

Kamenný markraběcí hrad na konci svažujícího se skalnatého ostrohu byl budován cca ve 20. letech 13. století, mimo jiné jako místo královského dohledu nad osídlováním území vzhůru proti toku řeky Svratky. Z této fáze se zachovala velká břitová věž. Hrad Veveří se dále rozšiřoval ve 14. století za vlády moravského markraběte Jana Jindřicha (mladšího bratra císaře Karla IV.) a jeho rozloha se zachovala v podstatě do dnešní podoby. Další přístavby a přestavby pak probíhaly až do 2. poloviny 19. století. Jeho základní silueta středověké pevnosti však zůstala v zásadě nezměněná. V roce 1925 byl hrad odkoupen státem. Jako kulturní památka je chráněn od roku 1964. Od roku 1999 se nachází ve správě NPÚ a trvale byl pro veřejnost otevřen roku 2002.

Opravy střech Příhrádku a středního hradu z roku 2019 byly rozsáhlou akcí, neboť se jednalo o osm objektů, jejichž střechy již byly vážně poškozeny a jejich stavebně technický stav byl na pokraji životnosti. Střešní krytina objektů byla vážně poničena, tašky i hřebenáče byly uvolněné, zlomené, často i chyběly. Konstrukce krovů byly poškozeny dřevokazy a hnilobou. Rovněž klempířské prvky nebyly zcela funkční. U objektů hranolové věže u hradební zdi, Příhrádku, u západní věže s branou a u střechy objektu se služebním bytem byly konstrukce střech natolik havarijní, že došlo k celkové výměně. Byly však realizovány jako tvarové a materiálové kopie původního stavu. Rekonstrukcí střech došlo k celkovému zlepšení stavebně technického stavu objektů a k jejich výrazové rehabilitaci v rámci rozsáhlého komplexu hradního areálu.