Státní hrad Veveří

Státní hrad Veveří představuje monumentální stavební komplex vyrůstající postupně z velmi raného zeměpanského hradu, jeden z nejrozsáhlejších hradních areálů v České republice. Mimořádná architektonická a kulturně-historická památka vznikající od 13. do 19. století s úzkou vazbou k moravským markrabatům a některým českým králům, jako kulturní památka je chráněn od roku 1964. Kamenný markraběcí hrad na konci svažujícího se skalnatého ostrohu byl budován cca ve 20. letech 13. století. Z této fáze se zachovala velká břitová věž. Hrad Veveří se dále rozšiřoval ve 14. století a jeho rozloha se zachovala v podstatě do dnešní podoby. Další přístavby a přestavby pak probíhaly až do 2. poloviny 19. století. Jeho základní silueta středověké pevnosti zůstala v zásadě nezměněná.

Opravy střech Příhrádku a středního hradu z roku 2019 byly rozsáhlou akcí, neboť se jednalo o osm objektů, jejichž střechy již byly vážně poškozeny a jejich stavebně technický stav byl na pokraji životnosti. Střešní krytina objektů byla vážně poničena, tašky i hřebenáče byly uvolněné, zlomené, často i chyběly. Konstrukce krovů byly poškozeny dřevokazy a hnilobou. Rovněž klempířské prvky nebyly zcela funkční. U objektů hranolové věži u hradební zdi Příhrádku, u západní věže s branou a střecha objektu se služebním bytem (mezi budovou s občerstvením a WC) byly konstrukce střech natolik havarijní, že došlo k celkové výměně. Byly však realizovány jako tvarové a materiálové kopie původního stavu. Rekonstrukcí střech došlo k celkovému zlepšení stavebně technického stavu objektů a k jejich výrazové rehabilitaci v rámci rozsáhlého komplexu hradního areálu