Restaurování kamene a sochařských prvků

Kámen je využíván ve stavitelství od jeho samotných počátků. Je přirozené, že u církevních a historických budov se vyskytuje v nemalé míře, zvláště ve srovnání se současnou architekturou. Provádíme nejen rekonstrukci kamenných prvků a doplňování poškozených částí, ale i rekonstrukci větších prvků. K běžným činnostem patří čištění, hydrofobizace, barevné retuše, odsolování, zpevňování, injektáže a závěrečné povrchové úpravy.

Image module
Image module