Restaurování malířské výzdoby historických fasád

Historické fasády bývaly v minulosti často bohatě zdobené. Při jejich rekonstrukci je pak samozřejmým požadavkem i obnova malířských děl, která byla jejich součástí. Ve spolupráci s renomovanými restaurátory a umělci zajistíme nejen průzkum omítek a odkryv sekundárních vrstev, očištění a konzervaci zdiva, ale i samotný výtvarný návrh a jeho realizaci.

Image module
Image module