Digitální zaměření a 3D model střechy

Digitální zaměření představuje významnou úsporu času. Pro satelitní zaměření střechy nám postačuje pouze adresa objektu kdekoliv na území České republiky. Výstup obsahuje půdorysný výkres, který zaručuje jednoduchou a rychlou kontrolu správnosti zaměření, tabulku rozměrů a aktivní 3D model, který se dá jednoduše prohlížet v PDF prohlížeči. Dokumentace obsahuje nejenom naměřené hodnoty (plocha, hřeben, úžlabí atd.), ale i sněhovou a větrnou oblast. Rychle získáte cenovou nabídku a uspoříte za cestovní náklady i za lešení, které je v k zaměření zapotřebí. Úspora času je zvlášť vhodná v případě havárií, kdy je zapotřebí opravu střechy řešit rychle. Odchylka měření od reality se pohybuje maximálně do 2 % délky.

Image module
Image module