Věž kostela sv. Ducha v Telči

Kostel svatého Ducha je českobratrský evangelický chrám, který je chráněn jako kulturní památka České republiky. Jedná se o nejstarší zachovanou stavbu na území Telče. Věž s kostelem původně přiléhala k zeměpanskému dvorci, jehož vznik se datuje do 2. čtvrtiny 13. století. V 15. století byl původně románský kostel nahrazen gotickou stavbou zachovanou dodnes. Jednolodní kostel s polygonálním závěrem byl v roce 1786, během vlády Josefa II., zrušen a přeměněn na skladiště. Obnoven byl až po roce 1918.

49 metrů vysoká věž, na kterou vystoupáte po 97 schodech, je přístupná a návštěvníkům nabízí nádherný pohled na Telč a přilehlé okolí. Neobvykle vysoká hranolová věž postavená na vyvýšenině splňovala několik funkcí. Kromě obranné také symbolickou, reprezentační, religiózní (v souvislosti s panským sídlem sloužila jako věžní tribuna), byla též zvonicí. Tělo věže je postaveno z poměrně velkých, opracovaných kamenných kvádrů. Přízemí věže je na východní straně přístupné portálem s kamenným ostěním. Nad ním pak, ve výši prvního patra, se prostor věže otvíral od lodi kostela sv. Ducha dnes zazděným obloukem panské tribuny. V minulosti bývala věž snad ještě o dva a půl metru vyšší. Ke snížení mělo dojít po požáru roku 1655. Také stávající pseudogotické zastřešení získala až po požáru z roku 1836.

V roce 2017 jsme na věži prováděli kompletní rekonstrukci krovu a střechy, kdy byla provedena renovace historického krovu a výměna měděné krytiny za novou. Zpřístupněno bylo také poslední podlaží věže.

Vzhledem k omezeným prostorům jsme na rekonstruovanou věž osazovali šestnáctimetrovou krokev pomocí vrtulníku. Akce v městě plném turistů, kde historické jádro je památkovou rezervací a součástí světového kulturního dědictví UNESCO, zaujala širokou veřejnost a řadu médií.