Klášter Sázava

Rozsáhlý areál bývalého benediktinského kláštera leží v městečku Sázava nad stejnojmennou řekou. Jedná se o třetí nejstarší mužský klášter v Čechách. V 11. století dal podnět knížeti Oldřichovi k jeho založení svatý Prokop (konec 10. století – 1053, svatořečen 1204), který se později stal jeho prvním opatem. Klášter vznikl nad jeho bývalou poustevnickou jeskyní. Sv. Prokopovi bývá přisuzováno autorství Remešského evangeliáře, na který skládali přísahu francouzští králové. Krátce po jeho smrti o něm vznikla první staroslověnská prokopská legenda, následně legendy další. Dosud je uctíván jako jeden ze zemských patronů.

Klášter je považován za středisko slovanské vzdělanosti, jednalo se o jedno z posledních míst v Čechách, kde se provozovala liturgie ve staroslověnštině a pěstovala staroslověnská vzdělanost. Sázava byla křižovatkou východního a západního křesťanství. V roce 1096 byli ale mniši ze Sázavského kláštera vyhnáni a jejich knihy a spisy zničeny. Klášter byl předán břevnovským benediktinům a pěstovala se zde již jen latinská liturgie. Následně klášter zažil stavební rozmach a byly položeny základy románského komplexu. Počátkem 14. století byl rozestavěn komplex a kostel v gotickém slohu, který je doposud nejvýraznější dominantou. Tyto práce však přerušily husitské války. V 17. a 18. století byl komplex barokizován. Klášter byl zrušen v roce 1785, kostel se stal farním a budovy kláštera byly proměněny na zámek. V roce 1870 získal novorenesanční podobu.

Areál je chráněn jako národní kulturní památka, která je ve správě Národního památkového ústavu. V zámku se dnes nachází expozice historie kláštera.

V letech 2009–2010 jsme prováděli opravy střech a krovů konventu, komínů, říms, částečně i fasády. Na střechy byla do malty pokládána prejzová krytina. Provedli jsme i montáž měděných klempířských prvků.