Kaple sv. Šebestiána a zvonice na Svatém kopečku Mikulov

Roku 1622 postihl Mikulov a jeho okolí mor. Za překonání této rány se olomoucký biskup kardinál František z Dietrichsteina rozhodl vyjádřit vděčnost Bohu výstavbou kaple svatého Šebestiána. Renezanční centrální stavba kaple je orientovaná na půdorysu řeckého rovnoramenného kříže se středovým polygonálním tamburem a kupolí. Architektura kaple měla svou dispozicí odpovídat velechrámu sv. Petra v Římě. Základní kámen byl vysvěcen 2. července 1623. Výstavba trvala až do roku 1630. V té době byla na vrcholu Svatého kopečku zřízena i pašijová cesta o sedmi zastaveních. V roce 1714 byla ke kapli na jejím východním průčelí přistavěna barokní sakristie, díky které získal objekt svou dnešní podobu.

Po josefínských reformách byla kaple roku 1789 odsvěcena. Kolem roku 1802 byla využívána jako vojenské skladiště a prachárna. Později byla na temeni kopce zřízena pastvina pro ovce a ty za nepříznivého počasí nacházely úkryt právě v kapli. Kaple nadále chátrala, v roce 1846 dokonce bouře odnesla i zbytky střechy. Obnova staveb na Svatém kopečku začala až roku 1862. V roce 1865 pak byla znovu vysvěcena. Značně pak byla poškozena dělostřelbou v závěru druhé světové války. V následujících desetiletích byla průběžně opravována a udržována. Nakonec se tento unikátní komplex stal v roce 2018 novou národní kulturní památkou.

Celková obnova pláště, na které jsme se podíleli, probíhala v letech 2014–2015. Provedené práce spočívaly v opravě kopule kaple z falcované střešní krytiny Prefa a v sanaci krovu na zvonici.

Na objektu byly provedeny práce kovářské, zámečnické a tesařské, společně s restaurátorskými pracemi v kameni. Součástí oprav byla kompletní obnova fasády. Obnoveno bylo také schodiště u nedaleké kaple božího hrobu, která je součástí křížové cesty. V roce 2015 se stavba stala krajským vítězem soutěže památka roku.