Stavovské divadlo Praha

Stavovské divadlo patří k nejstarším evropským divadlům. Nepřetržitý divadelní provoz je zde od roku 1783, kdy byla velkolepá divadelní budova v klasicistním slohu na Ovocném trhu postavena. Stavbu v letech 1781–1783 projektoval a provedl dvorní stavitel Anton Haffenecker. Dodnes se dochovala v téměř původním stavu. Stavbu, která byla slavnostně otevřena 21. dubna 1783, financoval osvícenský aristokrat František Antonín hrabě Nostic Rieneck. Odtud i původní název Hraběcí Nosticovo divadlo.

V divadle se pěstovala německá činohra a italská opera. Čeština zde poprvé zazněla v roce 1785 ve veselohře Odběhlec z lásky synovské. Roku 1799 divadlo zakoupili čeští stavové, šedesát let se pak jmenovalo Královské stavovské divadlo. Od roku 1812 se česky hraje již pravidelně o nedělích a svátcích odpoledne. Stavovské divadlo je místem, kde 21. prosince 1834 poprvé zazněla česká národní hymna ve hře Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka. Hudbu k ní složil František Škroup. V té době se tato představení stávají i záležitostí politickou a odtud vzešla i myšlenka vlastního Národního divadla. Od roku 1862 zde působil pouze německý soubor a název se změnil na Královské zemské německé divadlo. V letech 1920–1948 mělo název Stavovské divadlo. V roce 1948 bylo přejmenováno na Tylovo divadlo. Historický název se vrátil v roce 1990. Dnes je Stavovské divadlo druhou scénou Národního divadla, vedle činoherního souboru zde působí také opera. Objekt je chráněn jako národní kulturní památka.

V letech 2013–2016 jsme se podíleli na rekonstrukci střech a pláště budovy. Pro snížení energetické náročnosti budovy bylo nutné provést nadkrokevní zateplení střechy a výměnu krytiny na celé budově. Použita byla pálená bobrovka Tondach se segmentovým řezem. Podíleli jsme se i na opravách venkovních balkonů, fasády, restaurátorských pracích, i na modernizaci podkrovních prostor.