Hrad Šternberk

Městu Šternberk na okraji Nízkého Jeseníku dominuje stejnojmenný hrad, který založil v polovině 13. století Zdeslav z Chlumce a ze Šternberka, příslušník starého českého šlechtického rodu. Tento moravský hrad se stal kolébkou moravské větve rodu Šternberků. První písemný záznam o hradu nacházíme v listině z roku 1269, která zároveň vymezuje hranice šternberského panství a kláštera Hradisko. Z původního obranného sídla se zachovaly zbytky opevnění, zdi hlavního paláce a také mohutná okrouhlá věž. V průběhu století se stal i majetkem dalších významných rodů — pánů z Kravař, Berků z Dubé, knížat z Minsterberka. Značné škody hrad utrpěl za třicetileté války. Na přelomu 17. a 18. století jej koupil kníže Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna. Nadále však chátral, a to až do roku 1886, kdy byl v duchu romantického historismu opraven a regotizován podle projektu vídeňského architekta Karla Gandolpha Kaysera. Vzniklo luxusní sídlo splňující požadavky moderního aristokrata Jana II. Ten své sídlo také postupně vybavil historickým mobiliářem, obrazy, nábytkem, plastikami, gobelíny. V držení pánů z Lichtenštejna byl hrad až do roku 1945, kdy byl zestátněn.

Hrad je od roku 1958 kulturní památkou, od roku 2001 pak národní kulturní památkou. V podhradí se nachází muzeum hodin, za pozornost stojí také zámecký lesopark, který vytvořil v letech 1907–1909 vídeňský architekt Albert Esche.

Naše práce v letech 2014–2015 spočívala v opravě krovů a ve výměně střešní krytiny z břidlice. Na objektu byly provedeny práce tesařské, klempířské i pokrývačské.