Dům U Kamenného zvonu Praha

Nejcennější středověký měšťanský dům v Praze dům U Kamenného zvonu se nachází v samém centru Prahy, na Staroměstském náměstí. Jeho název se objevuje poprvé v roce 1417 a je pojmenován podle kamenného zvonu, který je zasazen do nároží budovy. Dodnes zde najdeme jeho repliku. Zvon připomíná buď vzpouru a vítěznou bitvu s pohany, ke které vyzval jeho hlas, nebo historickou událost z roku 1310, kdy bylo dáno zvonem znamení Janu Lucemburskému, že si může se svým vojskem přijít pro Elišku Přemyslovnu. Dům sloužil jako jejich dočasná rezidence. Podle historických průzkumů se počátky domu U Kamenného zvonu datují do druhé poloviny 13. století. Dům byl patrně vybudován jako palác pro královskou rodinu, především pro Elišku Přemyslovnu. Předpokládá se, že se český král a císař římský Karel IV. narodil v roce 1316 právě v tomto domě. Pravděpodobně zde pobýval i v roce 1333 při svém návratu do Čech.

Přestavbou objektu z druhé čtvrtiny 14. století vznikl reprezentativní městský palácový dům s věžovým nárožím. Hlavní dominantu tvoří bohaté průčelí zdobené gotickými architektonickými prvky. Toto průčelí bylo za dob Karla IV. považováno za jedno z nejkrásnějších v celé Evropě. V 17. a 18. století proběhly barokní úpravy budovy. Při další rekonstrukci domu, které předcházel rozsáhlý stavebně historický průzkum, byla stržena novobarokní fasáda z 19. století a bylo objeveno gotické průčelí. Současnou podobu získal dům koncem 80. let minulého století, kdy proběhla jeho rozsáhlá regotizace, včetně obnovy původní gotické fasády.

Od roku 1988 je dům v užívání Galerie hlavního města Prahy a slouží pro pořádání výstav a koncertů.

jeho střechy jsme rekonstruovali v roce 2012, kdy proběhla kompletní rekonstrukce střešního pláště. původní nekvalitní prejzová krytina z 80. let dvacátého století byla odstraněna a nahrazena prejzou Tondach pokládanou do vápenné malty.