Zpřístupnění podpořené infrastruktury jiným uživatelům

Účelem projektu „Vytvoření vývojové a inovační kapacity společnosti H & B delta, s.r.o.“reg. číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0003192, bylo rozšíření infrastruktury pro výzkum a vývoj zaměřující se na vývoj vlastního produktové portfolio v oblasti fasádních a podhledových systémů.

K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Rozpis nabízených služeb/technologií pro účely výzkumu a vývoje:

  • CNC obráběcí centrum včetně filtrační jednotky
  • Jeřábový manipulátor
  • Ohraňovací nástroje
  • Hydraulické tabulové nůžky
  • Rohové nůžky s variabilním úhlem
  • Výpočetní technika (PC včetně příslušenství a notebooky)

Na výše uvedených technologiích lze provádět formátování a gravírování deskových materiálů ((vláknocementové desky, vysokotlaký laminát, plastové materiály), dále stříhání, vysekávání a ohýbání plechů (FeZn, Al, TiZn, Cu).

Nabízené služby pro účely výzkumu a vývoje zahrnují především možnou spolupráci v oblasti vývoje kazetových prvků nestandardních tvarů a profilů, a to v různých materiálových aplikacích zahrnující technický návrh přes jeho 3D zpracování a vizualizaci, ověření technické a technologické proveditelnosti, výrobu zkušebního vzorku, montáž a testování, počáteční zkoušení vhodného typu výrobku, zpracování technické dokumentace a technického listu.

Bližší informace:
Ing. Jaroslav Knybel, manažer Oddělení vývoje a inovací
Tel.: +420 571 499 130
e-mail: jaroslav.knybel@hbdelta.cz
www.hbdelta.cz