Domov Jitka ve Vsetíně

Každým rokem finančně podporujeme Domov Jitka ve Vsetíně, který slouží jako týdenní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem služby tohoto týdenního stacionáře je umožnit lidem s mentálním a kombinovaným postižením žít život, který v co největší míře odpovídá životu jejich věkových vrstevníků ve většinové společnosti. Služba je maximálně zaměřená na jednotlivce a její jedinečnost spočívá v nabídce rodinného prostředí, ve kterém žijí od pondělí do pátku. Víkendy pak mohou prožívat se svými blízkými v rodinách. Jsou vedeni v co největší míře k samostatnosti, vždy však s přihlédnutím k jejich osobním možnostem a rizikům která samostatnost přináší. Podpora, dopomoc a pomoc je podřízena identickým potřebám každého jednotlivce.

Dětské vánoční městečko

Akce má několik rozměrů: dát příležitost dětem, které jsou šikovné a dokáží doma vyrobit drobné dárkové předměty, prodávat je přímo na vánočním jarmarku, pro studenty škol je účast na akci příležitostí spojit teoretické znalosti a praktické zkušenosti získané při přípravě a výrobě produktů a jejich následném prodeji na jarmarku a toto následně využít při dalším studiu, charitativní rozměr.
Výtěžek akce je každoročně věnován na charitativní účely.

Diakonie Vsetín

Podpořili jsme výstavbu nového pavilonu Domova Vyhlídka.

Festival UNITED

UNITED je křesťanský multižánrový festival, který se koná na konci prázdnin ve Vsetíně. První ročník proběhl v roce 2011.

Filmový klub Vsetín