Klášter Sázava

Klášter Sázava

Rozsáhlý areál bývalého benediktinského kláštera leží v městečku Sázava nad stejnojmennou řekou. Jedná se o třetí nejstarší mužský klášter v Čechách. V 11. století dal podnět knížeti Oldřichovi k jeho založení svatý Prokop (konec 10. století – 1053,