Každým rokem finančně podporujeme Domov Jitka ve Vsetíně, který slouží jako týdenní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

Cílem služby tohoto týdenního stacionáře je umožnit lidem s mentálním a kombinovaným postižením žít život, který v co největší míře odpovídá životu jejich věkových vrstevníků ve většinové společnosti. Služba je maximálně zaměřená na jednotlivce a její jedinečnost spočívá v nabídce rodinného prostředí, ve kterém žijí od pondělí do pátku. Víkendy pak mohou prožívat se svými blízkými v rodinách. Jsou vedeni v co největší míře k samostatnosti, vždy však s přihlédnutím k jejich osobním možnostem a rizikům která samostatnost přináší. Podpora, dopomoc a pomoc je podřízena identickým potřebám každého jednotlivce.