Smart Office Ostrava!!!

Smart Office Ostrava!!!

Ostravu dlouho hyzdil skelet nedostavěného sídla krajského výboru komunistické strany. Ten se v posledních měsících postupně proměňuje v polyfunkční dům zvaný „Smart Office Ostrava!!!“.

Hrad Svojanov

Hrad Svojanov: dokončeno

Výměna střešní krytiny na střeše empírové budovy probíhala ve dvou etapách. V loňském roce byla provedena výměna bobrovky na levém křídle, letos na pravém. Střechy do kulata s vykrývanými nárožími